MEZI NÁMI o p s

MEZI NAMI
Mezi námi o. p. s.

Část výtěžku z prodaných obrazů je vždy věnován nějaké sociální službě či neziskové organizaci a je použit na konkrétní účel. V současné době spolupracuji s neziskovou organizaci MEZI NÁMI o.p.s., která v ČR působí od roku 2013 a podporuje mezigenerační setkávání v pěti programech: Povídej, Přečti, Pomáhej, Vzdělávání a Dílny.

Každý projekt má svá specifika a k mezigeneračnímu setkávání používá jiné nástroje. Mne osobně oslovil program Povídej, kdy dochází k pravidelnému setkávání dětí z mateřských škol a seniorů z domovů či klubů pro seniory. Často náplní takového setkávání je tvůrčí a radostná činnost (výtvarná, hudební, pohybová,..).

Během své práce v Domově se zvláštním režimem jsem vnímala, jak jsou klienti osamělí, přestože jsou obklopeni lidmi. A také jsem viděla, jak se jim vždy, při příchodu dětí, rozzářily oči. Při takovém setkávání dochází k obohacení obou skupin, k předávání zkušeností, k vytváření vazeb a sociálního cítění. Neméně důležitá je také prožitá radost, uvolnění, sdílení, pocit naplnění.