Valkýra

Valkýra
Akryl na plátně, sktruktura, lakováno
Rozměr: 40 x 40 cm
Signováno, rok 2022

Prodáno do soukromé sbírky

Valkýra, která chrání svého bojovníka a vede jej v jeho bitvách k vítězství. Je obklopená ochrannými runami:

Algiz - varuje před nebezpečím, zostřuje vnímavost k nečekaným a nebezpečným situacím. Aktivuje intuici a pomáhá porozumět varovným osudovým znamením

Isa - neutralizuje negativní vnější působení přírodních sil. Nabádá k trpělivosti, soustředění, vyčkávání a varuje před ukvapeným jednáním. Chrání před intrikami a pomluvami nepřátel. 

Theiwaz - má vztah k boji, vítězství a ochraně. Podporuje odvahu a rozhodnost, symbolizuje čest, sílu vůle a životní sílu. Pomáhá k vítězství. Chrání před záměry nepříznivců a obrací jejich zlou vůli proti nim.

Thurisaz - mocný runový symbol, hromy a blesky, mocnou sílu, vůli k boji a překonávání překážek. Je ochranným štítem proti nepřátelským silám známým i neznámým. Chrání před nedobrým vlivem v práci, lásce i zdraví, před cizí agresivitou. Dodává sebedůvěru a pevnost. Aktivuje veškerý energetický potenciál